(01.10.2021) மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு - அரிவாள்,கத்தி கட்டுப்பாடு. அவை விவசாயத்திற்க்கான உற்பத்தி கருவிதானே? வடகொரியாவில் வாரிசு அரசியலா?

அரிவாள்,கத்தி கட்டுப்பாடு. அவை விவசாயத்திற்க்கான உற்பத்தி கருவிதானே? வடகொரியாவில் வாரிசு அரசியலா?
(01.10.2021) மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு - அரிவாள்,கத்தி கட்டுப்பாடு. அவை விவசாயத்திற்க்கான உற்பத்தி கருவிதானே? வடகொரியாவில் வாரிசு அரசியலா?
x
(01.10.2021) மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு - அரிவாள்,கத்தி கட்டுப்பாடு. அவை விவசாயத்திற்க்கான உற்பத்தி கருவிதானே? வடகொரியாவில் வாரிசு அரசியலா?

Next Story

மேலும் செய்திகள்