(17/02/2020) ஆயுத எழுத்து : குடியுரிமை போராட்டம் - உள்ளே... வெளியே...

சிறப்புவிருந்தினர்களாக : விஜயதரணி, காங்கிரஸஎம்.எல்.ஏ//பா.கிருஷ்ணன், பத்திரிகையாளர்//பகூமிதா, போராட்டக்குழு//கருணாநிதி,காவல்துறை(ஓய்வு)
(17/02/2020) ஆயுத எழுத்து : குடியுரிமை போராட்டம் - உள்ளே... வெளியே...
x
(17/02/2020) ஆயுத எழுத்து : குடியுரிமை போராட்டம் - உள்ளே... வெளியே...

சிறப்புவிருந்தினர்களாக : விஜயதரணி,காங்கிரஸஎம்.எல்.ஏ//பா.கிருஷ்ணன்,பத்திரிகையாளர்//பகூமிதா,போராட்டக்குழு//கருணாநிதி,காவல்துறை(ஓய்வு)

* குடியுரிமை தீர்மானம் வேண்டும் - ஸ்டாலின்

* விவாதிக்க அனுமதி மறுத்த சபாநாயகர்

* கல்வீச்சில் ஈடுபட்டது போராட்டக்காரர்களே-முதல்வர்

*வெளிநடப்பு செய்து எதிர்ப்புக் காட்டிய எதிர்கட்சிகள்

Next Story

மேலும் செய்திகள்