அடுத்த அதிர்ச்சி... மேலும் 2 புதிய வைரஸ் - "இதுக்கு இல்லையா ஒரு எண்டு"

தென் ஆப்பிரிக்காவில் மேலும் இரண்டு வகை புதிய ஒமிக்ரான் திரிபு கண்டறியப்பட்டிருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
x
அடுத்த அதிர்ச்சி... மேலும் 2 புதிய வைரஸ் - "இதுக்கு இல்லையா ஒரு எண்டு"

தென் ஆப்பிரிக்காவில் மேலும் இரண்டு வகை புதிய ஒமிக்ரான் திரிபு கண்டறியப்பட்டிருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Next Story

மேலும் செய்திகள்