இங்கிலாந்து: மத்திய இங்கிலாந்தில் வெள்ளத்தால் மக்கள் பாதிப்பு

மத்திய இங்கிலாந்தில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை அந்நாட்டின் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஜெ​ர்மி கார்பைன், உள்ளூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கரோலின் பிளின்ட் உடன் சென்று பார்வையிட்டார்.
இங்கிலாந்து: மத்திய இங்கிலாந்தில் வெள்ளத்தால் மக்கள் பாதிப்பு
x
மத்திய இங்கிலாந்தில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை அந்நாட்டின் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஜெ​ர்மி கார்பைன், உள்ளூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கரோலின் பிளின்ட் உடன் சென்று பார்வையிட்டார். அத்தியாவசியப் பணிகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிதிகுறைப்பும் இந்த பாதிப்புகளுக்கு காரணம் என செய்தியாளரிடம் தெரிவித்த ஜெ​ர்மி கார்பைன், உள் கட்டமைப்புக்கான நிதி ஒதுக்கீடு குறித்து மறு ஆய்வு செய்ய உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.

Next Story

மேலும் செய்திகள்