ஒலிம்பியாட் போட்டி - இந்தியா அடுத்தடுத்து வெற்றி

x

144வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகள் - 3வது சுற்றிலும் தொடரும் வெற்றி இந்திய ஓபன் ஏ அணியில் விளையாடிய ஹரி கிருஷ்ணா வெற்றி இந்திய ஓபன் சி அணியில் விளையாடிய அபிஜித் குப்தா வெற்றி 2 ஒலிம்பியாட் 3வது சுற்று - இந்திய வீரர்கள் வெற்றி.


Next Story

மேலும் செய்திகள்