மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் ஆவணி மூலத் திருவிழா

மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவிலில் சிவனின் திருவிளையாடலை மையமாகக் கொண்டு நடைபெறும் ஆவணி மூலத் திரு விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான பிட்டுக்கு மண் சுமந்த லீலை, கோலாகலமாக நடைபெற்றது.
மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் ஆவணி மூலத் திருவிழா
x
cமதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவிலில் சிவனின் திருவிளையாடலை மையமாகக் கொண்டு நடைபெறும் ஆவணி மூலத் திரு விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான பிட்டுக்கு மண் சுமந்த லீலை, கோலாகலமாக நடைபெற்றது. சுவாமி வேடமணிந்த பட்டரும், மன்னர் வேடமணிந்த பட்டரும் பிட்டுக்கு மண் சுமந்த நிகழ்வை நிகழ்த்திக் காட்டினர்.  இந்நிகழ்வை காண, பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்திருந்தனர். 

Next Story

மேலும் செய்திகள்