ஆயுத எழுத்து - 17.10.2017 - 46வது ஆண்டில் அதிமுக : சாதிக்குமா...? சறுக்குமா...? சிறப்பு விருந்தினராக - கே.சி. பழனிச்சாமி // பொன்.குமார் // துரை கருணா // சி.ஆர் சரஸ்வதி... இது ஒரு நேரடி விவாத நிகழ்ச்சி..