யாதும் ஊரே - 22.10.2017 கடந்த வார உலகச் செய்திகளின் சுவாரஸ்ய தொகுப்பு..