மக்கள் மன்றம் - 18.10.2017 - அரசியலில் ரஜினி, கமல்... காலத்தின் கட்டாயமா...? கதைக்கு உதவாதா...?