பா.ஜ.க ஆதரவில் அதிமுகவா? அமைச்சர் ஒப்புதல் வாக்குமூலமா? - ஆயுத எழுத்து 21.10.2017