9 மணி செய்திகள் - 01.10.2017 புதிய ஆளுநர் பன்வாரிலால் தமிழகம் வருகிறார் அக்-6 ல் புதிய ஆளுநர் பதவியேற்பு என தகவல்..