மெர்சல் படத்திற்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் தேவையில்லை - கே.பி முனுசாமி