நேரடி செய்திகள் - 18.10.2017 - தீபாவளி கொண்டாட்டங்கள் கோலாகலம்