நேரடி செய்திகள் - 18.12.2017 - இருமாநில வெற்றியால் பாஜக உற்சாகம்