மெர்சலானது யார் விஜய்யா ? பா.ஜ.க வா.? - ஆயுத எழுத்து நீட்சி 20.10.2017